Skip links

Văn phòng chính :
Địa chỉ: 252 Hải Thượng Lãng Ông –
Phường 14 – Quận 5 – TP. HCM
Gia công tại :
CTY TNHH MEDIPHAR USA.
Địa chỉ : Tỉnh lộ 825 Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An ​

Hotline đặt hàng(08) 3853 9991/9992 Email : info@maldaladuyduc.vn

Explore
Drag